รับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้าน ในมุมมองของลูกค้า ที่ต้องการเลือกใช้บริการจากผู้รับเหมา ให้มาเนรมิตบ้านหรืออาคารในฝันให้กับเรา ก็มีข้อมูลหลายอย่าง ที่ควรเรียนรู้ด้วยตัวเอง ก่อนจะตัดสินใจติดต่อกับทางผู้รับเหมา หนึ่งคือเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันในรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะต้องพิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอยู่มากมาย ซึ่งหากเป็นผู้รับเหมาที่ดีและเอาใจใส่ ก็จะมีการให้รายละเอียดในทุก ๆ อย่างที่ลูกค้าควรทราบอยู่แล้ว หากลูกค้าทราบรายละเอียดเหล่านี้ด้วยตัวเองก่อนแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทั้งลูกค้าและผู้รับเหมา สามารถตกลงประสานงานกันได้เป็นอย่างดี

รับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้าน

ซึ่งสำหรับข้อมูลที่ควรทราบในการ รับสร้างบ้าน สำหรับลูกค้า ก็ได้แก่ “1) การรู้ขนาดของที่ดินที่เราต้องการจะปลูกบ้าน” เพื่อให้ทราบขนาดที่ชัดเจนว่าเราสามารถดำเนินการก่อสร้างในระยะขอบเขตไหนได้บ้าง เพราะหากมีการสร้างเลยออกมานอกเขตของที่ดิน อาจเกิดปัญหาด้านกฎหมาย พ.ร.บ ที่ดินได้, “2) การเลือกแบบบ้าน ที่เหมาะสมลงตัว” ทั้งในด้านความสวยงามโดนใจ และความเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างออกมาเป็นอาคารของจริงได้ ซึ่งตรงนี้ ทางผู้รับเหมาจะต้องประสานงานกับทางสถาปนิก และส่งข้อมูลกลับมาที่ลูกค้า ให้เข้าใจได้อย่างตรงกัน ว่าอะไรทำได้ ทำไม่ได้ ตรงจุดไหนที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้, “3) ทำสัญญาตกลงเรื่องงบประมาณกันให้เรียบร้อย” เพราะงาน รับสร้างบ้าน เป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานสูงมาก การคำนวณเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้ทั้งหมด และงบแต่ละส่วนจะไปลงตรงจุดไหนของงานบ้าง เพราะถ้าไม่มีรายละเอียดนี้เลย ลูกค้าก็จะไม่สามารถทราบได้ว่า ภายใต้งบประมาณที่มหาศาลนี้ จะถูกนำไปใช้ตรงไหนบ้าง (ยิ่งอาคารยิ่งใหญ่ รายละเอียดของงบประมาณก็ยิ่งสำคัญ) และข้อสุดท้ายคือ “4) ควรมีที่ปรึกษาที่ดี และให้ความรู้ตรงนี้ได้จริง”

TAGS • รับสร้างบ้าน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน รับสร้างบ้าน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร