รับสร้างบ้าน

รับสร้างบ้าน เป็นงานที่มีผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสร้างอยู่หลายส่วน เพราะทุก ๆ  ตำแหน่งล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการทำงานแต่ละส่วนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่อง สไตล์ของบ้านหรืออาคารที่ลูกค้าต้องการ (และผู้รับเหมาพึงพอใจที่จะดำเนินงานสร้างให้) งบประมาณที่จำเป็นในการสร้างทุกขั้นตอน, การตกออกลงออกแบบบ้านและวางแบบแปลนโดยละเอียดกับทางสถาปนิก ว่าตรงจุดไหนบ้างที่สามารถก่อสร้างได้จริง หรือส่วนไหนที่น่าจะเกิดงบประมาณและข้อจำกัด (ตรงจุดนี้ถือว่าสำคัญมาก) และที่ขาดไม่ได้ก็คือ ทีมผู้รับเหมาหลายชีวิต ที่ต้องลงแรงแข็งขัน เพื่อให้ตัวอาคารออกมาเป็นของจริงได้เร็วที่สุด ตรงตามที่สถาปนิกดีไซน์เอาไว้ และที่ลูกค้านึกภาพฝันถึงให้ได้มากที่สุด โดยสามารถแบ่งลำดับขั้นตอนในการ สร้างบ้าน ออกได้ 4 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ 1) ขั้นตอนการดีไซน์บ้าน 2) ขั้นตอนในการขออนุญาตเพื่อปลูกสร้างบ้าน 3) ขั้นตอนการดำเนินงานก่อสร้างบ้าง และ 4) การส่งมอบรับบ้านหลังจากการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย

สร้างบ้าน

สร้างบ้าน

โดยในขั้นตอนแรกสุดของการ รับสร้างบ้าน คือ เลือกใช้ผู้รับเหมาที่ถูกใจที่สุด เลือกแบบบ้านที่ถูกใจ ว่าต้องการแบบไหน รวมถึงระบุความต้องการเป็นกรณีพิเศษลงไปแบบเจาะจง เมื่อทางผู้รับเหมาสามารถเคาะราคา ตีงบประมาณออกมาได้แล้ว ข้อมูลก็จะถูกส่งไปที่ทางสถาปนิก ให้รับหน้าที่ดีไซน์บ้าน วางแปลน ให้ตรงกับความต้องการที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งทุก ๆ รายละเอียด จะต้องประสานงานกันอย่างลงตัวให้เรียบร้อยเสียก่อน เมื่อทุกอย่างลงตัว ก็มาถึงขั้นตอนการขออนุญาตการปลูกสร้างจากทางการ เพื่อดำเนินการทางกฎหมายอย่างถูกต้อง ทั้งการขอหมายเลขทะเบียนบ้าน, มิเตอร์น้ำกับไฟ เป็นต้น เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ก็เริ่มดำเนินการก่อสร้างบ้านได้ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานานที่สุด เมื่อเสร็จสิ้น ก็ถึงเวลาส่งมอบบ้านให้กับลูกค้าอย่างเป็นทางการ เป็นอันสิ้นสุด

เรื่องนี้ถูกเขียนใน รับสร้างบ้าน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร